בריאת האדם

מדוע ציפור מדברת משמחת את המלך יותר מדברי החכמה של שריו?
האם השלום יכול להיות רע? שלום בין בני אדם עשוי להעיד על אבדן האמת ונטישת העקרונות. ודבר זה נתפס בעיני הרבי מקוצק כמעשה שטן.