אשליה

ממה היו עשויות החומות שהציב המלך סביבו? משל חסידי חשוב זה מתאר כיצד מי שפועל מתוך אהבה ותשוקה יכול לעמוד בניסיון ולפרוץ מחסומים דמיוניים.
הביטוי "לא כל הנוצץ זהב" מופיע כאן לראשונה בעברית. ר' אלימלך מליז'נסק מזהיר אותנו מסוג מסוים של אשליה.