תשוקה מן השמים

סיפר רבי יוסף לוינשטיין, אחד מחשובי החסידים:
"חמש שנים למד אבי תורה באהבה גדולה עם חברו, רבי לֵייבָּלֶה איגֶר, מי שהפך לימים לרבי נודע. יחד התלקחה האש בלבם ללכת בדרכי החסידות ולדבוק בתלמידי הבעל שם טוב.
באותם הימים היו נרדפים על ידי בני משפחותיהם, כי הפקירו את עצמם, וכל זמנם הוקדש לתורה ולתפילה.
אביה של אמי, הפרנס העשיר רבי אפרים אריה הימֶלְפַרְב וכל בני משפחתו הפצירו באבי לעזוב את דרכי החסידות או שייפרד מאשתו.
כשבא אבי לפני רבו, רבי יצחק מווּרְקי, אמר לו הרבי כי אין להתיר לחסידות להרוס שלום בית שבין איש ואשתו, ולפיכך ראוי לאבי שיעזוב את דרכי החסידות.
אחר זמן, כשראה שלבו של אבי עודו בוער להצטרף אל עדת חסידיו, אמר לו הרבי: "רואה אני, כי ככל שרבות הן המניעות המפריעות, כך גוברת ומתעוררת יותר התשוקה מן השמים."