צדקה וקשרים

כשבגרה בתו של רבי ברוך מגורליץ בא אל אביו, רבי חיים מצאנז, וביקש ממנו כסף להוצאות הנישואין. "אין לי כסף עכשיו," ענה לו אביו.
אחרי זמן מה באו גבירים עשירים לרבי חיים מצאנז ונתנו לו כסף רב. מיד ביקש הרב לקרוא לעני מרוד אחד מעירו, שהיה צריך להשיא את בנותיו ונתן לו את כל הכסף.
כשבא ר' ברוך לאביו, אמר לו: "תן לי את הכסף שנתנו לך הגבירים," ענה לו אביו: "כבר נתתי אותם לפלוני העני."
בכה ר' ברוך ואמר: "אבל אבא! גם אני צריך להשיא את בתי. למה העדפת איש זר על פניי?"
ענה לו אביו: "אתה אדם מכובד ומוכר, ואתה יכול ללכת למקומות שבם מכירים אותך ולאסוף את הסכום הדרוש לנישואי בתך. העני הזה לא מכיר אף אחד, אם אני לא אתן לו – מי ידאג לו?"