פרצוף של תירוץ

אחד מחסידיו של רבי חיים מצַאנז עשה לעצמו בגד משי. ואולם הבד שממנו נעשה הבגד היה כה ישן וגרוע, עד שהיה נקרע בקלות. לבש החסיד את בגד המשי ובא אל בית המדרש. כאשר ראו חבריו את הבגד החדש החלו למשמשו בידיהם כדי לבדוק את טיבו. כעס החסיד כי הבגד עלול להיקרע, אך ככל שהתנגד – נמשכו ובאו חסידים נוספים ונגעו בבגד, עד שנעשתה מהומה גדולה.
באותה שעה נכנס רבי חיים אל בית המדרש ושאל על מה הרעש והמהומה. בא לפניו בעל הבגד וסיפר כי כועס הוא על החסידים, שהם ממשמשים בבגד המשי שעשה, וזהו בד ישן העלול להיקרע כשנוגעים בו כך.
כששמע זאת, אמר רבי חיים לחסידים: "מה אתם רוצים ממנו? הרי יש לו תירוץ טוב לכעסו. אבל הביטו נא וראו כיצד נראות פניו של אדם המסתמך על תירוצים."