פרעושים בבית

בצעירותו ביקר רבי אשר ישעיהו מרוּפְשִׁיץ בביתו של הרבי מרוז'ין. הראה לו הרבי את ביתו המהודר, המסויד והמטויח ושאל אותו: "אתה מבין מה הערך של בית כזה?"
ענה לו אשר ישעיהו הצעיר: "כן. בבית כזה טוב לישון כי פרעושים אינם עוקצים אותך." – "נכון מאוד, ממש כך," אישר הרבי מרוז'ין.
כאשר נסע אשר ישעיהו בחזרה, שלח אחריו הרבי את משרתו להחזיר אותו כי שכח לדבר אתו על כמה עניינים. רדף אחריו המשרת וצעק בקול: "רבי! רבי!" עצר אשר ישעיהו הצעיר ושאל את המשרת: "באמת אתה קורא לי רבי?" ענה לו המשרת: "הרבי אמר שאתה חכם גדול ולכן גם אני קראתי לך רבי."