נעלי פאר ללא סוליות

רבי ישראל מרוז'ין נהג לנעול נעליים מהודרות ומבהיקות, כדרכם של גבירים נכבדים.
פעם אחת בימי החורף, כשיצא עם חסידיו לקדש את הלבנה במוצאי השבת, כיסה הכפור את האדמה. כשעקרו את רגליהם מהאדמה הקפואה כדי לחזור לביתם, ראו החסידים כי במקום שדרך רבם על הארץ נראה דם על פני השלג. אז הבינו החסידים, כי אין סוליות בנעליו המפוארות של הרבי, ובתוך נעליו צעד יחף על האדמה הקפואה.