מעשה בסוס ופלומפ

מעשה בסוס ופלומפ

כשהיה ר' נחמן בחג השבועות בקהילת זאסלב, דיברו לפניו החסידים על אחד מחבריהם שיצא לנסות את מזלו בעסקים בפטרבורג ונתקע שם זמן רב. בכל פעם חשב שהנה, הפעם יצליח בעסקיו, אך שוב ושוב נכשל. אמר ר' נחמן: "כך קורה כשבאים למקומות כאלה. בכל פעם חושב אדם שהנה דווקא הפעם יצליח, אך לא כך." וסיפר מעשה:
איש אחד לא האמין שיש בעולם שדים שבאים לפעמים להטעות את האדם ולבלבלו. פעם אחת בא אליו לֵץ, שהוא ממין השדים, ורצה למכור לו סוס נאה מאוד.
שאלו האיש: "כמה אתה רוצה בעבורו?"
השיב הלץ: "ארבעה זהובים".
השתומם מאוד, שהרי נראה לו כי ערכו שמונה זהובים לפחות. קנה האיש מהלץ את הסוס בארבע זהובים ושמח מאוד על העסקה.
למחרת יצא אל השוק למוכרו. הציעו לו בעבורו סכום מסוים.
חשב לעצמו: "אם סכום כזה מציעים לי, בוודאי שווה הסוס כפליים לפחות," ולא נתרצה למוכרו. המשיך להלך בשוק. הציעו לו כפליים מהסך הקודם. "בוודאי גם מסך זה שווה הסוס כפליים," חשב לעצמו ולא מכרו. כך הוליך את הסוס בשוק מאדם לאדם ומסוחר לסוחר, ועלה מחירו והאמיר לאלפים עד שאיש לא יכול לקנותו מלבד המלך. הלך לארמון המלך.
ראה המלך את הסוס והציע לו סכום עצום כי נראה בעיניו הסוס נהדר ונפלא מאוד. חשב לעצמו האיש: "אם סך כזה מציע לי המלך, בוודאי שווה סוסי כפליים גם מכך," ולא נתרצה למוכרו אפילו למלך.
הלך עם סוסו מארמון המלך להשקותו מים. ניגש אל הפּלוֹמפּ, משאבת מתכת בעלת ידית שאיבה. קפץ הסוס לפתח הפלומפ, נעלם ואיננו. זעק האיש צעקות גדולות: "סוסי היקר! סוסי הנהדר!"
רבים הגיעו לראות מה קרה. "מדוע הנך צועק?" שאלו. השיב להם: "סוסי היקר קפץ לתוך הפלומפ!" תמהו האנשים עליו מאוד והחלו להכותו. "טיפש!" אמרו, "כיצד יכול סוס גדול לקפוץ לתוך משאבה קטנה?"
רצה האיש לברוח משם, אך לפתע שם לב כי ראשו של הסוס מציץ מפתח המשאבה. "הנה הוא! הנה הסוס שלי!" צעק. "אין כאן שום סוס!" צעקו עליו והכוהו כי חשבו אותו למשוגע. שוב הוציא הסוס את ראשו מהפלומפ, ושוב צעק, ושוב הכוהו.
וקצת מובן הנמשל.

קראו עוד