מי באש

נושאים:

רבי מנחם מנדל מקוצק לא אהב שהחזנים מאריכים בניגון התפילה. השמש שלו ידע זאת, ולעתים היה מעיר לחזן שיקצר בניגונים.
פעם אחת אחרי יום הכיפורים נשרף ביתו של החזן כליל. בא החזן לרבו, הרבי מקוצק, כדי לתנות את צרתו. אמר לו הרבי: "בימים הנוראים כשקראנו את הפיוט 'ונתנה תוקף' (העוסק בגורלו של האדם בשנה הבאה וכולל את המילים 'מִי בַמַּיִם וּמִי בָאֵשׁ') אתה הארכת בסלסול בניגון המילים 'וּמִי בָאֵשׁ', לכן באה אליך האש."