לראות את האושפיזין

רבי יצחק מאיר אלתר מגור, בעל ספר "חידושי הרי"ם" היה גר בוורשה עם משפחתו המורחבת. ביום השני של חג הסוכות המתין ר' יצחק מאיר לבנו שאמור היה לבוא עם משפחתו לסעודת החג. משהתעכבה משפחת הבן, התיישב ר' יצחק מאיר לבדו, בירך "המוציא לחם מן הארץ", התחיל לאכול ואז הגיעו האורחים. שאל ר' יצחק מאיר את בנו: "למה התעכבת כל כך?" ענה הבן: "הבן שלי לייבלה עיכב אותי. מכיוון שהיום האושפיזין הוא יצחק אבינו, הוא התעקש לראות את יצחק אבינו. בסוף אמרתי לו שנלך לסבא יצחק מאיר והוא יראה לנו."
צחק ר' יצחק מאיר ואמר: "יפה עשית שהבאת אותו אליי."
ואותו ילד, לייבלה, הוא יהודה לייב, גדל להיות הרבי מגור, מחבר הספר "שפת אמת".