לכשף את החלום

בעיר לִיזֶ'נְסְק היה איש צעיר שהתחיל ללמוד את חוכמת הכישוף. כאשר נודע הדבר לרבי אלימלך מלִיזֶ'נְסְק ביקש שיזמינו את הצעיר אליו לסעודת ליל שבת.
בסעודה הושיבו את האיש בראש השולחן, אלא שלאחר זמן מה אמר שחם לו מאוד וביקש רשות להסיר את מעילו. סימן לו הרבי שהוא רשאי להוריד את מעילו. אבל עדיין היה לו חם והוא ביקש רשות לפשוט גם את אדרתו עד שנותר בכותנתו בלבד. אבל גם לאחר מכן עדיין היה לו חם והרבי הורה לו לצאת להתהלך מעט בחוץ, ואמר לו: "חזור בערך בעוד עשר דקות." יצא האיש החוצה, ופתאום נדמה היה לו שהוא הולך ביער והצטער לראות שהוא יחף. כאשר עלה הבוקר שמח לראות כפר והלך אליו בשמחה רבה, ובדרך קילל את ר' אלימלך שגרם לו את כל הטרחה הזאת. הלך אל הבית הראשון בכפר וצעק בקול לפני הפתח, אבל אנשי הבית שראו איש עירום פחדו ממנו. התחיל האיש לבקש רחמים ואמר כי גנבים לקחו את בגדיו, והאנשים ריחמו עליו והכניסוהו לביתם. שאל האיש לשם הכפר והשיבו לו כי זהו כפר קטן סמוך לעיר לייפציג.
ביקש האיש שירחמו עליו וייתנו לו עבודה שיוכל להתפרנס ממנה, והחל לעבוד בהובלת מים ללייפציג. כך חי כעשר שנים, ואחר כך התגייס לצבא. עשה חיל בצבא, התקדם בסולם הדרגות והיה למפקדם של אלף חיילים. אז נזכר בצער שגרם לו ר' אלימלך מלִיזֶ'נְסְק והחליט לנקום בו. קיבל רשות מהמלך לצאת עם אלף חיילים לליז'נסק. במהלך נסיעתו לשם חשב על הצרות שגרם לו הרבי והתנחם בנקמה שינקום בו.
כאשר הגיע ללִיזֶ'נְסְק לבית הרבי, ראה שהוא עירום כפי שיצא משם. אמרו לו כל המסובים: "הלוא אמרו לך לצאת החוצה לעשר דקות, ואתה כבר שתים עשרה דקות בחוץ." ואמר לו ר' אלימלך: "אתה רואה לאן מובילה חוכמת הכישוף?" עשה האיש תשובה גמורה והיה לאחד מגדולי תלמידיו של ר' אלימלך.

קראו עוד