להתפלל כמו כלב

בערב שבת אחד לאחר שנאספו כבר מרבית האנשים בבית הכנסת של רבי משה לייב מסַסוֹב, פתאום נעלם ר' משה לייב ואיש לא ידע לאן. המתינו לו לתפילת ערבית של שבת.
למה נעלם ר' משה לייב?
יהודי אחד היה חייב כסף לאדון נוכרי ולא יכול היה לשלם. לקח האדון את היהודי עם אשתו וילדיו וקשר אותם בחבלים למרכבתו שייגררו אחריו ויישברו עצמותיהם. וכך, עם משפחה יהודית קשורה למרכבתו, נסע מחוץ לעיר.
הרגיש בכך ר' משה לייב ורץ אליהם אל מחוץ לעיר. ראו האדון והאדונית את הרבי, שהיה אדם יפה תואר, ועצרו את המרכבה. נטל הרבי את בנם הקטן שנסע אתם, חיבקו ונישקו, הפליג בשבחו ואמר: "כמה יפה בנכם, כמה חמוד." ביקשו האדונים מהרבי שיברך אותם משום שגם נוכרים הכירו בגדולתו, והוא עשה זאת.
תוך כדי השיחה שאל אותם מיהם האנשים הנגררים אחרי מרכבתם, והם סיפרו לו את עניין החוב. אז אמר להם הרבי: "אנשים מכובדים כמוכם לא צריכים להפחית מכבודם עם האנשים הפחותים האלה, הצעקות והבכיות שלהם עוד יזיקו לילד החמוד והיפה שלכם," אמר הרבי בעודו ממשיך לחבק את הילד, עד שהאדונים התירו את החבלים ושחררו את משפחת היהודים.
זו הייתה פעולתו של הרבי בליל שבת.
וכשחזר לבית הכנסת לפני שהתחיל את ההקדמה לתפילת ערבית החל להתענות בקול רם: "פה שנישק את הילד הגוי ונהיה מגעיל, איך יפתח הפה הזה להקדים לתפילת ערבית?! אבל כתוב שגם הכלבים אומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא, אם כך יאמר פי שירה כמו פיות הכלבים."