להתפלל ולחשוב על היריד

נושאים:

פעם אחת, לאחר שהסתיימה תפילת שמונה עשרה הנאמרת בלחש, פנה רבי לוי יצחק אל כמה אנשים בבית הכנסת ובירך אותם ב"שלום עליכם".
לאחר שהסתיימה התפילה הסביר: "אל תתמהו על כך. אנשים אלו לא היו כאן בזמן התפילה, אלא שוטטו במחשבתם במקום אחר. במקום להיות כאן הם היו עם הסחורה בירידים הנמצאים במקומות אחרים, ורק כשסיימו את תפילת הלחש ופסעו לאחוריהם הם שבו מן הירידים לכאן. בשל כך מיהרתי לברכם לשלום, הרי מדרך רחוקה הם באו…"