כוונות פשוטות

פעם אחת, לפני ראש השנה, חיפש הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל תוקע הגון וראוי שיתקע בבית מדרשו. הגיעו אליו הרבה בעלי תקיעה שהשתוקקו לזכות בזכות הזאת. כל אחד מהם הראה את כוחו בידיעת כוונות וסודות התקיעה לפי הקבלה, אבל אף אחד מהם לא מצא חן בעיני ר' לוי יצחק.
יום אחד בא בעל תוקע לפניו, ורבי לוי יצחק שאל אותו מה הוא מכוון בשעת התקיעות. ענה האיש:
רבנו! יהודי פשוט אני ואין לי עסק בנסתרות. ארבע בנות יש לי שהגיעו לפרקן, ואני מתכוון בתקיעות: ריבונו של עולם, הריני עושה רצונך, מקיים את מצוותך ותוקע בשופר. אף אתה עשה רצוני ועזור לי להשיא את בנותיי.
עמד ר' לוי יצחק ואמר: אתה תתקע בבית מדרשי!