יתרונה של עגלה פשוטה

כשבא הרב הקדוש רבי ישראל מרוּז'ין לגליציה, נסע במרכבתו הרתומה לארבעה סוסים ונח באכסניה שבכפר דעמביני, בדרך המובילה ללבוב.
בא לשם רבי מאיר מפְּרימישלָן, לקבל את פניו בעגלה הרתומה לסוס אחד.
שאל אותו הרבי מרוז'ין: "מאין אתם, ומה מעשיכם?" השיב לו רבי מאיר: "אני מפְּרימישלָן והנני גבאי צדקה המקבץ כסף ומחלקו לעניים."
אמר לו הרב הקדוש מרוז'ין: "אני נוסע בעגלה רתומה לארבעה סוסים, כדי שאם תשקע בבוץ, יחלצו אותה הסוסים בקלות. מה תעשה אתה אם עגלתך תשקע בבוץ?"
השיב לו הרבי מפְּרימישלָן: "מכיוון שלעגלתי סוס אחד, נזהר אני מלכתחילה שלא להיכנס לבוץ".