ילדיך רעבים

רבי משה לֵייבּ מסַסוֹב נוהג היה לעשות בראש השנה הפסקה ארוכה בין תפילת שחרית לתקיעת שופר, כדי להכין את עצמו לתקיעות. נוהג היה אז לטבול במקווה, לקרוא בספר הזוהר ולערוך עוד הכנות.
פעם אחת, כשיצא מבית הכנסת לאחר שהסתיימה תפילת שחרית, שמע את אחד המתפללים אומר לבנו: "כעת יעשה הרבי הפסקה גדולה לפני התקיעות, ואין לי כוח לחכות, כי הרעב מציק לי מאוד."
מיד חזר רבי משה לייב אל מקומו שבבית הכנסת ואמר: "ריבונו של עולם, ילדיך רעבים!" ומיד החל בתקיעות השופר, ללא שום הכנה.