יין לגוף ולנשמה

משל זה סיפר רבי מנחם מנדל מוויטֵבְּסק:
בנו היחיד של המלך נלקח בשבי. זמן רב עבר על הבן בשבי, והוא קיווה שיפדו אותו ממאסרו ואז יוכל לשוב אל בית אביו. לאחר שנים הצליח המלך לשלוח אל בנו מכתב בסתר. במכתב ביקש האב מבנו לבל יתייאש, ולבל ישכח את נימוסי המלכות, אף שהוא נמצא בין אנשים אכזריים כזאבי טרף. עוד הבטיח האב במכתבו, כי הוא מתאמץ כעת להחזיר את בנו אליו בכל דרך שהיא, אם בדרכי שלום ואם בדרכי מלחמה.
כשקרא הבן את המכתב שמח מאוד, אלא שאסור היה לו לגלות את שמחתו, כדי שלא ייוודע לשוביו על המכתב. מה עשה? הלך הבן אל בית המרזח, שבו שותים בני העיר יין ושאר משקאות משכרים. בשעת השתייה, הם שמחו שמחה גשמית ביין ששתו, והוא שמח עִמם בגלל המכתב שקיבל מאביו.