חצי הצלחה

רבי נפתלי מרופשיץ הגיע לביתו עייף מאוד אחרי הדרשה שדרש בשבת הגדול. שאלה אותו אשתו: "מה עִייף אותך כל כך?"
אמר לה: "עבודה קשה היא לדרוש ולהציג בפני הקהילה את צורכיהם המרובים של העניים לכבוד חג הפסח, כי המצות ושאר צורכי החג התייקרו מאוד השנה."
שאלה אותו האישה: "האם הצלחת בדרשתך?"
ענה לה: "חצי מהעבודה בוודאי עשיתי – הצלחתי לשכנע את העניים לקבל עזרה. לגבי המחצית השנייה – שייתנו העשירים – עדיין איני יודע…"