חלום העזיבה

כך נמצא בכתביו של רבי נחמן מברסלב:
כסלו תק"ע. פה ברסלב. חלום.
הייתי יושב בחדרי, אולם אף אדם לא נכנס אליי, והיה הדבר תמוה בעיני. יצאתי לחדר השני, וגם שם לא היה שום אדם. ויצאתי אל החדר הגדול ואל בית המדרש, ולא היה גם שם שום אדם. והחלטתי לצאת אל החוץ, ויצאתי לחוץ.
בחוץ ראיתי חבורות של בני אדם שעומדים בקבוצות ומתלחשים זה עם זה. אחד מאלו האנשים התלוצץ עליי, אחר לעג לי, וזה העז כנגדי את פניו, וכיוצא באלו. ואפילו האנשים שלי, החסידים, היו גם כן כנגדי. קצתם העזו נגדי את פניהם, וקצתם התלחשו ביניהם אודותיי, כמו שעשו האנשים שעמדו ברחוב.
קראתי לאחד מאנשיי ושאלתי אותו: "מה זאת?"
הוא השיב: "איך עשית כך! איך ייתכן שתעשה דבר כזה!"
ואני לא ידעתי כלל על מה הם מתלוצצים עלי ומה עשיתי. ביקשתי מן האיש שילך ויקבץ כמה אנשים מאנשי שלומנו, החסידים, אולם האיש הלך ממני ולא ראיתי אותו עוד.
חשבתי מה לעשות, והחלטתי להפליג למדינה אחרת. ובאתי לשם, אולם שם היה אותו הדבר, גם שם היו עומדים בני אדם ומדברים זה עם זה, כי גם שם ידעו מזה. החלטתי להתגורר באיזה יער, ונקבצו אלי חמישה אנשים מאנשי שלומנו, והלכתי עמם ליער ושם התגוררנו. כשהיינו צריכים איזה דבר מאכל וכיוצא בזה הייתי שולח אחד מהם, והוא היה קונה לנו מה שהיינו צריכים. פעם אחת לאחר ששב האיש, שאלתי אותו אם נרגע הרעש והכעס עליי, והוא השיב: "לא, עדיין הרעש חזק מאוד."
בזמן שהתגוררנו שם בא זקן אחד וקרא לי ואמר, שיש לו איזה דבר לדבר עמי. הלכתי עמו, והוא פתח ואמר: "האתה תעשה כזאת? איך אין אתה מתבייש מאבותיך – מסבך, רבי נחמן מהורדונקא, ומסבך הגדול הבעל שם טוב זכרונו לברכה! איך אינך מתבייש מתורת משה ומהאבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, ושאר האבות הקדושים! – ומה חשבת, שכאן תצליח להתיישב? הלוא הכסף שלך יכלֶה ואתה איש חלש, ומה תעשה? אתה חושב שתוכל להפליג לאיזו מדינה אחרת? בכל מקרה – הרי אם לא יֵדעו שם מי אתה, הרי לא תוכל להיות שם כי לא יתנו לך כסף. ואם יֵדעו מי אתה, גם כן לא תוכל להיות שם כי גם שם יֵדעו מזה, כלומר ממה שעשית."
השבתי לו: "מאחר שכך הדבר, שאני מגורש כזה, יהיה לי עולם הבא."
ענה הזקן: "עולם הבא אתה סבור שיהיה לך? אפילו בגיהינום לא יהיה לך מקום להיטמן שם, כי עשית חטא כזה."
"לֵךְ לְךָ" אמרתי, "חשבתי שתנחם אותי ותדבר על לבי, אך אתה מייסר אותי. לך לך."
והלך ממני האיש הזקן.
ובהיותי יושב שם חשבתי, מאחר שאני יושב כאן כבר זמן רב, יכול אני לשכוח לגמרי את הלימוד. וציוויתי את האיש שהיינו שולחים לעיר להביא את צרכינו, שיחפש שם איזה ספר ויביא לי. הלך האיש אל העיר ולא הביא ספר. "בלתי אפשרי הדבר" הוא הסביר, "כי בוודאי אסור לגלות בעבור מי צריכים את הספר, ובלי לומר זאת אי אפשר למצוא דבר."
והיו לי ייסורים גדולים על שאני נע ונד, וגם שאין לי שום ספר, כי הלוא אפשר לשכוח את הלימוד לגמרי.
אחר כך חזר אותו הזקן, והוא נושא ספר תחת זרועו. שאלתי אותו: "מה אתה נושא?"
והשיב: "ספר."
"תן לי הספר" אמרתי, והוא נתן לי. לקחתי את הספר, אולם לא ידעתי כלל כיצד לאחוז בו. ופתחתי אותו ולא הבנתי בו דבר. דומה היה לי כאילו כתוב הספר בלשון אחרת ובכתב אחר, כי לא ידעתי בו כלל וכלל. והיו לי ייסורים גדולים מזה, וגם יראתי מן האנשים שהיו עמי, שהרי כשייוודע להם הדבר אולי גם הם יעזבו אותי.
ושוב קרא לי הזקן והלכתי עמו, והתחיל שוב לדבר את אותם הדברים: "איך עשית כזאת? איך אין לך בושה? הנה אפילו בגיהינום לא יהיה לך מקום להיטמן שם…"
אמרתי לו: "אם היה אומר לי זאת אדם שהוא מבני העולם העליון הייתי מאמין לו."
הוא השיב: "אני משם," והראה לי דבר שהוא משם, מן העולם העליון.
אז נזכרתי במעשה הידוע של הבעל שם טוב, שהיה סבור גם כן שאיבד את חלקו בעולם הבא, ואמר: "אני אוהב את השם יתברך בלי עולם הבא." והשלכתי את ראשי לאחור במרירות גדולה מאוד.
והנה, מיד כשהשלכתי את ראשי כך התקבצו ובאו אליי כל אותם האנשים שאמר לי הזקן שעלי להתבייש מהם, כלומר סבַיי והאבות – אברהם, יצחק ויעקב וכולי. אמרו לי כולם את הפסוק: "וּפְרִי הָאָרֶץ לְגָאוֹן וּלְתִפְאֶרֶת" (ישעיהו ד ב), והוסיפו: "אדרבא, נהיה מתפארים בך." גם הביאו אליי שוב את כל האנשים שלי ואת בניי, כי אפילו בניי עזבו אותי בתחילה. וכולם דיברו אליי דברים כאלו, ההפך מכל מה שאמר הזקן.
אחר כך הוסיף רבי נחמן מברסלב:
"כשהשלכתי כך את ראשי לאחור – אפילו אם היה עושה כך אדם שעבר שמונה מאות פעמים על כל התורה כולה – בוודאי היו מוחלים לו.
ואת שאר הטוב שהיה איני רוצה לספר לכם, כי בוודאי היה טוב."

קראו עוד