השולחן והמכשול

ר' מנחם מֶנדל מרימַנוֹב קיבל פעם במתנה שולחן יקר ויפה.
יום אחד שיחק נתן יהודה-לֵייבּ, בנו של הרבי, עם אחד מבני השכנים. במהלך המשחק רצו הילדים מסביב לשולחן וניסו לתפוס זה את זה. בנו של הרבי ברח מן הילד שרץ אחריו, עד שנפגע ראשו של הילד מאחת מקצוות השולחן והחל לבכות: "ראשי ראשי".
מיד אחר כך נרגע הילד והמשיך את משחקו. אף על פי כן, ציווה ר' מנדל לחתוך את קצות השולחן היקר, כדי להסיר מכשול מביתו, שהרי נתקל בו ילד מילדי ישראל.