הרבי, המשרתת והקטטה

טקסט חלופי

רבי זאב מזבָּרז' צדיק תמים ופשוט היה עד מאוד. פעם אחת התקוטטה הרבנית, זוגתו של רבי זאב, עם המשרתת שבביתם, ואף הודיעה לה שהיא מזמינה אותה ללכת אתה לבית דין לתבוע אותה על איזה דבר ממון שהיה ביניהן.
כששמע רבי זאב את דבריה של זוגתו, לבש את בגדיו כדי ללכת גם הוא לבית הדין.
סבורה הייתה הרבנית שאין הוא מתכוון לבוא אלא בכדי לסייע לה בדין.
אמרה לו: "למה תבוא? מוטב שאלך לבדי. הרי גם זלזול בבית הדין יהיה בכך אם תבוא אתה לסייע לי."
כששמע את דבריה, ענה רבי זאב ואמר: "לא למענך אני הולך לבית הדין אלא למען משרתת יתומה זו. וכך גם נאמר במפורש: 'אִם אֶמְאַס מִשְׁפַּט עַבְדִּי וַאֲמָתִי בְּרִיבָם עִמָּדִי'" (איוב לא, יג).