היכן העולם הזה שלך?

פעם אחת הלך רבי מנחם מנדל מקוצק בדרך מעיר לעיר ופגש עשיר אחד, חבר ילדות שלו, שישב בעגלה מפוארת, רתומה לסוסים מובחרים. העשיר שהיה באותם הימים מן החופשיים קרא לרבי מקוצק לעלות אליו לעגלה והשניים ישבו ודיברו דברי חכמה ומוסר.
באמצע השיחה שאל אותו הרבי: "מה יש לך בעולם הזה?" צחק העשיר, הצביע על המרכבה והסוסים ושאל: "האם כבודו אינו רואה את עושרי ואת כבוד המלכים שאני חי בו?"
ענה לו הרבי מקוצק: "זה העולם הבא שלך, ואני שואל אותך מה יש לך בעולם הזה?"
נכנסו הדברים אל לבו של העשיר ונעשה בעל תשובה.