הייתה כאלמנה

סיפר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין:
פעם אחת עמדתי לפני מורי, רבי אברהם יהושע השל, בשעה שהיה מדבר עם אלמנה אחת. והבנתי מדבריו שהיה מדבר עמה בחכמה עמוקה על עניין גלות השכינה, שעליה נאמר "הָיְתָה כְּאַלְמָנָה" (איכה א, א). כיוון שכך, התחלתי לבכות, וגם הוא בכה.