דרישת שלום

צבי הירש מאופוצ'נֵא היה מגדולי תלמידיו של החוזה מלובלין ואחריו גם של רבי יעקב יצחק, המכונה היהודי הקדוש. פעם אחת נסע צבי הירש ללייפציג, העיר הגדולה שבגרמניה, וכשחזר לפולין, לפְּשִׁיסְחַה, שאל אותו היהודי הקדוש: "מה חדש בלייפציג?"
התחיל צבי הירש לענות: "אין שום חדש", ובתוך כך נזכר בדבר, והחל לספר: "באחד הלילות הלכתי ברחובות לייפציג ובא מולי אחד מיהודי גרמניה ואמר לי ביידיש 'ערב טוב'. רצתי אחריו עד לביתו וראיתי אותו לומד בספר וראיתי שזהו 'ספר מצוות גדול'. שאל אותי היהודי 'מאין אתה?' וכשעניתי לו: 'מאופוצ'נֵא שליד פְּשִׁיסְחַה', ביקש ממני לדרוש בשלומך."
ענה לו היהודי הקדוש: "לכך הייתה כוונתי כששאלתי אותך אם יש חדשות."