בלוויית רבי הייתי רק אני

ביום י"ג באלול, יום אחרי לווייתו של רבי שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה הגיע תלמידו, רבי מנחם מנדל מקוֹצק, לפשיסחה, ונעל את עצמו בחדר שבו נפטר ר' שמחה בונים. כשיצא משם אמר לסובבים אותו: "בלוויית רבי הייתי רק אני."