"כל רודפיה השיגוה בין המצרים" (איכה א, ג)

הימים שבין שבעה עשר בתמוז לבין צום תשעה באב נקראים ימי "בין המצרים", בימים אלו נכנסו האויבים לירושלים ופרעו פרעות בישראל, עד יום תשעה באב, שבו החריבו את בית המקדש.

להרשמה לידיעון של זושא

לחץ כאן

למה תתפלל כשנמאס לך לצום?

תפילה ליין

בתשעת הימים נוהגים שלא לאכול בשר.

עוף לכפרות

דימויים של גלות ורצון לקרבה וחיבור מופיעים בכמה מסיפורי רבי נחמן...

שני ציפורים

ר' נחמן מתאר את הריחוק והגעגוע בעזרת משל לחיבור מחודש

הלב והמעיין

כשאדם הופך עצמו לתפילה אין לו צורך במילים

בגדים ללא מילים