עוף לכפרות

לצורך מצווה חשובה, הלך פעם רבי לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב לבקש תרומות מאת יהודים עשירים. היה זה בימים שלפני תשעה באב – ימים שבהם נוהגים מנהגי אבלות ואין אוכלים בהם בשר. והנה, כשנכנס לאחד מבתי העשירים מצא את בעלי הבית אוכלים בשר עוף. אמר להם ר' לוי יצחק: "אם כבר עכשיו אתם אוכלים את העוף, מניין יהיה לכם עוף לקיים בו את מנהג הכפרות בערב יום כיפור?"