תפילה ליין

כשנפל היהודי הקדוש מפְּשִׁיסְחַה למשכב בעקבות מחלה קשה, גזרו מנהיגי העיר ימים של תענית וקראו לכולם לצום, לשוב בתשובה ולהרבות בתפילה ובצדקה.
באותו יום בא כפרי אחד לעיר, נכנס לפונדק ולתומו ביקש מהמוזג כוס יי"ש. מיד התעוררו הנוכחים בצעקות: "איך אתה יכול לשתות היום? הרי אנחנו מתענים ומתפללים לרפואת היהודי הקדוש."
נאלץ הכפרי להצטרף לצום ולתפילה, פנה לאלוהיו ואמר: "בבקשה השם יתברך, רפא את היהודי הקדוש, כדי שייפסק הצום ויניחו לי לשתות כוס יי"ש."
כשהחלים, אמר היהודי הקדוש שתפילתו התמימה של אותו כפרי התקבלה בשמים יותר מכל התפילות האחרות.