בגדים ללא מילים

את המילים מספר תהלים "וַאֲנִי תְפִלָּה" (תהלים קט, ד) הסביר רבי שמחה בּוּנים מפּשיסחָה במשל:
עני אחד בא אל אדם עשיר לבקש את עזרתו. אך מכיוון שהיה אותו עני לבוש כסוחר, ולא ניכר עליו שהוא בדוחק גדול, צריך היה העני להסביר את מצבו הדחוק.
אבל אם היה בא לפני האיש העשיר איש מוכה, קרוע בגדים ונכה רגליים, בוודאי אדם כזה אינו צריך כלל לפתוח את פיו ולדבר. מעצמו רואה האיש העשיר את שפלותו ואת דוחק מצבו.