תתנהג כאילו אין אלוהים

רבי משה לֵייבּ מסַסוֹב שאל:
ידוע מן הספרים הקדושים שכל התכונות והתופעות נבראו כדי לסייע לנו בעבודת ה'. אפילו המידות שאנו רגילים לראותן כשליליות, כגון גאווה או אכזריות, גם להן ניתן למצוא בזמנים מסוימים מקום בעבודת ה'.
אם כך, לשם מה נבראה הכפירה?
והתשובה: הכפירה נבראה כדי להשתמש בה בזמן עשיית צדקה וגמילות חסדים.
כך למשל, אם יבוא אליך עני לבקש את עזרתך – אל תתחסד ותאמר לו שיסמוך על ה', אלא תנהג כאילו אתה כופר וכאילו אין אלוהים בעולם, ואין מי שיושיע את העני חוץ ממך.