תרנגול הודו משובח

רבי חיים מצאנז היה נוהג לתת קצבה כספית לעניים רבים, וזו הייתה פרנסתם היחידה.
יום אחד לקראת סוף השבוע ראתה אשתו של ר' חיים בשוק תרנגול הודו מפוטם ומשובח. הציע המוכר לאשת הרבי לקנות את תרנגול ההודו המשובח אבל המחיר שנדרש עבורו נראה לה גבוה מדי והיא ויתרה עליו.
אחר כך נודע לה כי בסופו של דבר אחד מן העניים מקבלי הקצבאות הוא שקנה את התרנגול המשובח. הלכה הרבנית וסיפרה את הדבר לבעלה הרב. אמרה לו: "ראה איך חיים העניים שלך. מה שהיה יקר בשבילי, קנה אחד מהם."
אמר לה ר' חיים: "כנראה צריך עני זה גם לתרנגול הודו משובח לשבת, ואני לא ידעתי זאת. אם כך, כדאי שנוסיף לו עוד על קצבתו כדי שיהיה לו כל צרכו."