תפילין ודמעות

בילדותו היה רבי זאב מזְברז' שובב. כאשר התקרב בר המצווה שלו הכין אביו, רבי מיכְל מזְלוֹטְשוֹב, תפילין עבורו. כשעסק הסופר בכתיבת הפרשיות שיונחו בבתי התפילין אמר לו ר' מיכל: "לפני שתניח את הקלף בתוך הבתים הבֵא אותם אליי."
כשבא הסופר אל ר' מיכל ובידו הבתים והקלף, לקח ר' מיכל את הבתים הריקים בידיו והחל בוכה. זלגו הדמעות מעיניו ומילאו את הבתים. אחר כך שפך את הדמעות מתוך הבתים, והניח בתוכם את הפרשיות.
מאותו הרגע הפך הילד לאיש אחר, ונודע כל חייו כצדיק תמים.