תורה חדשה

פעם אחת הורה רבי מנחם מנדל מרימנוֹב לתלמידו, רבי נפתלי מרוּפּשיץ, ללמוד את מסכת אבות עם החסידים. רבי נפתלי עשה כדבריו, וכשהגיעו לדברי המשנה "וְכָל מַעֲשֶׂיךָ בַּסֵּפֶר נִכְתָּבִין" (אבות, פרק ב משנה א) פירש אותה ואמר לחסידים: "עוד ייכתבו בספר כל מסעותיו של מורנו, הרבי מרימנוב – כיצד היה תחילה בפּרוּסטיג ואחר כך ברימַנוֹב, ומה שעשה בכל אחד ואחד ממסעותיו ותחנות חייו. ולא רק מסעותיו של הרבי נכתבים בספר, אלא גם מסעותיו ותחנות חייו של כל אדם ואדם. על הספר הזה עוד יברכו כפי שמברכים על ספר תורה. ועל כך נאמר 'תורה חדשה מאתי תצא' (ויקרא רבה, שמיני יג, ג)."