שלוש תפילות

נושאים:

אמר רבי שמחה בּוֹנִים מפְּשִׁיסְחַה: "שלוש פעמים בחיי התפללתי ונעניתי מיד מן השמים."
בפעם הראשונה היה זה במסחר: "נסעתי לדנציג למכור עצים בשליחותם של בערקי ותמר'ל ברגסון, מחיר העצים ירד עד שהייתי צריך למכור אותם בהפסד, ואילו הייתי מוכר את כולם לא היה נשאר לי אפילו לכיסוי הוצאות הובלת העצים. ישבתי כמה שבועות בדנציג ולא מכרתי את העצים. ופעם אחת התחלתי לבכות באכסניה ואמרתי: 'ריבונו של עולם, הנה נתברך פוטיפר שר מצרים בזכות יוסף הצדיק, ואני אמנם אינני יוסף הצדיק אבל בעלי הסחורה גם הם לא פוטיפר המצרי, ומן הראוי שיתברכו בגללי.' כשסיימתי את תפילתי נכנסו לאכסניה סוחר עצים ומתווך ששאלו אם העצים עדיין אצלי כי הגיעה ידיעה שהמחיר עומד לעלות ואפשר למכור את העצים ברווח גדול."
הפעם השנייה הייתה בביקור אצל רבי אברהם יהושע הֶשֶל מאפטא, מחבר הספר "אוהב ישראל": "פעם אחת הייתי בעיר אחת בזמן שביקר בה ה'אוהב ישראל', ובערב שבת הלכתי למקום שבו התאכסן. לא הכרתי שם אף אחד וישבתי בסוף השולחן, וכשהוגש לשולחן בשר כבש אמרתי: 'הרי האבות היו רועי צאן', הרבי ששמע אותי נעמד על רגליו ואמר 'מי זה שם שיש לו עסק עם האבות?' ומיד אמרתי: 'ריבונו של עולם, עשה את הרבי מאפטא אילם לחמש דקות,' וכך היה. ואלמלא עיכבו אותו מן השמים היה עושה אותי גל של עצמות."
הפעם השלישית הייתה בילדותו: "בילדותי הלכתי להתפלל בשדה מחוץ לעיר, ובסוף התפילה אמרתי 'ריבונו של עולם שלח וזמֶן אליי את בת זוגי,' ובבואי חזרה אל העיר לביתי בא שדכן והציע לאבי להשיא אותי לאשה מבֶּנדין, היא אשתי עד היום."