שונא טיפשים

החוזה מלובלין היה אומר: "אני שונא טיפשים".
– "ואפילו אם אראה שמוליכים בעולם העליון טיפש, ומאחוריו שלוש עשרה עגלות עמוסות 'עולם הבא' – מצוות ומעשים טובים. בכל זאת ארוץ בכל הרחובות ואצעק: 'טיפש נשאר טיפש! ובשוטה שכמותך איני מקנא!'
ואשוב ואצעק: 'טיפש היית וכך נותרת, ובך אינני מקנא'".