שולחן ערוך שונה

אמר רבי שמואל מקַארוֹב:
מפני מה העני והעשיר שונאים זה את זה?
מפני שכל אחד מהם יודע היטב את ה"שולחן ערוך" שבו מפורטים חובותיו של חברו, אבל איש מהם לא לומד את "השולחן ערוך" של עצמו.
העני בוחר ללמוד את מה שנאמר עבור העשיר. שעליו לתת לעני בלב שמח וברוחב יד, כפי שנאמר בתורה: "נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא־יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ" (דברים טו, י).
ואילו העשיר בקי היטב בחובותיו של העני, שעליו נאמר בתלמוד כי חובה עליו להודות לבעל הבית ולברך אותו שיתעשר כדי שיוכל לתת עוד, כמו שכתוב בתלמוד: "אורח טוב מהו אומר – כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי" (תלמוד בבלי, ברכות, דף נח ע"א).
בגלל טעות זו, העני שואל את עצמו מדוע העשיר אינו ממלא את חובותיו ואינו נותן לו צדקה, ואילו העשיר שואל עצמו למה העני אינו מודה לו כראוי ומקללו.
לכן הם שונאים זה את זה.