רבנים כמו ארבה

פעם אחת נסע הבעל שם טוב בדרכים, ונכנס אל היער להתפלל תפילת מנחה. ראו התלמידים את הבעש"ט שהוא מכה את ראשו בעץ וצועק בקולות משונים ובוכה בכי רב. נבהלו התלמידים ושאלו אותו מה זה ועל מה זה.
אמר להם הבעש"ט: "ראיתי ברוח הקודש את הדורות שיבואו לפני בוא המשיח. וראיתי שיהיו אז אדמו"רים ורבנים כארבה לרוב, והם יעכבו את הגאולה."