קשה הפרידה

אמר רבי יצחק מווּרקי:
"חז"ל הסבירו את המילה 'עצרת' בשמו של החג 'שמיני עצרת' המתקיים מיד לאחר חג הסוכות. לדבריהם, דומה הדבר למלך, המבקש שהבנים הבאים לבקרו יישארו מעט ולא ילכו לדרכם. 'עצרו' מבקש המלך, והישארו יום נוסף, כי 'קשה עליי פרידתכם'.
ואני אסביר באופן אחר את דבריו של הקדוש ברוך הוא", אמר רבי יצחק מוורקי: "'קשה עלי פרידתכם' – הכוונה לפרידתכם זה מזה. כי בחג הסוכות היו כולם עולים לרגל לירושלים, ושם היו כולם באחדות ובאחווה. 'עצרו' – אומר הקדוש ברוך הוא, 'קשה עלי פרידתכם"'.