קישוטים של צדקה

בערב חג הסוכות היה רבי חיים מצַאנז נוהג לתת כסף רב לצדקה. פעם אחת אמר בערב סוכות כי הוא צריך כמה אלפי רובל. הלכו בניו ולוו כמה אלפים אצל עשירי העיר, ור' חיים חילק אותם לעניים.
בלילה, כשנכנס לסוכה אמר: "בעתיד יקשטו הרבנים את סוכותיהם בפאר רב. ואני – לא זו דרכי. עבורי הצדקה היא נוֹיָה והדרה של הסוכה, והיא הקישוט היפה ביותר."