קדושה אנושית

כתוב: "וְאַנְשֵׁי־קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי" (שמות כב, ל)
ואמר רבי מנחם מנדל מקוצק: "עליכם להיות בקדושה של אנושיות."