פיוס המשרתות

רבי משה יוסף טַייטְלבּוֹים שמע כי בסביבות העיר יַאס שברומניה התגוררה אישה זקנה, שהיתה משרתת בביתו של רבי אלימלך מליז'נסק.
נסע ר' משה יוסף במיוחד אל האישה הזקנה, וביקש שתספר לו על הצדיק שבביתו שירתה. שנים רבות עברו מאז נפטר ר' אלימלך, וכעת לא יכלה הזקנה לספר אלא דבר אחד שזכרה. וכך סיפרה:
"בכל פעם כאשר קרב אחד מן החגים, היה שוכר הרבי משרתת נוספת לסייע בהכנות לקראת החג. דבר זה היה מביא תמיד למריבות קשות בין המשרתות. בימים הללו היינו מקללות זו את זו בשנאה ובמרירות, כדרכן של משרתות. ואולם, לקראת כניסת החג הייתה נכנסת בנו רוח חדשה, ונהפך לבנו לטובה. באותם הרגעים נעשה בינינו שלום, ואהבה שלמה הייתה שורה בינינו.
ידענו אז כי בזכותו של הצדיק היה הדבר."