עצירות כספית

רבי שְׁמֶלְקֶה מנִיקְלְשְׁבּוּרְג היה אומר: "גֶעלְט אִיז צואה", כסף כמוהו כצואה. הגיעו דבריו לאוזניו של איש עשיר אחד, שעמד בקשרים עמו.
לימים שלח ר' שמלקה שליח לאותו עשיר, וביקש ממנו שילווה לו סכום מסוים. רצה העשיר לנסות את ר' שמלקה, ושלח להשיב לו: "למה לך כסף, והרי כסף כמוהו כצואה." לאחר שאמר זאת לקה העשיר בעצירות קשה, ושלח בקשה לר' שמלקה שיתפלל עליו שיבריא. שלח ר' שמלקה את השליח להשיב לו: "אמת שכסף כמוהו כצואה, אך גם עצירות אינה טובה…"
אז הבין העשיר שחלה בעצירות מכיוון שעצר עצמו מלהלוות. הוא התחרט והבטיח שילווה לכל מי שזקוק לכך ולא יפקפק עוד בדברי רבו. מיד לאחר מכן נרפא.