עוף עני כשר

פעם אחת הביאו לפני רבי יצחק אַייזיק מקַלִיב עוף שנשחט, שכשרותו הייתה מוטלת בספק. ביקש הרב מאחד מתלמידיו לעיין ולהכריע בדבר, ואמר לו: "זכור כי מדובר בעוף שמיועד לארוחות השבת של אדם עני." לקח התלמיד את העוף בידו ואמר מיד: "כשר", בלי שום בדיקה ועיון.
שאלו רבו: "מדוע ענית בלי לבדוק?" ענה התלמיד: "בטוח הייתי מתוך דבריך, רבי, כי כשר הוא." אמר לו "יפה דנת, יפה פסקת."
אחר כך סיפר לו ר' יצחק אייזיק:
"פעם אחת הלך לעולמו צדיק מפורסם אחד, שהיה גם בעל צורה נעימה ובעל קול נאה, כראוי לחזן. כשהגיע אל העולם העליון, כיבדוהו לשמש כחזן בקבלת שבת. מיד נעשה רעש גדול בשמים, משום שאישה אחת באה והתלוננה עליו בפני בית דין של מעלה ואמרה: 'פעם אחת באתי אליו בערב שבת עם עוף שחוט שהיה לי ספק לגביו, והרב פסק שהוא טרף, ולא הטריח את עצמו לבדוק אם יש צד להתיר את העוף למרות הספק.' וקיבלו בבית דין של מעלה את דברי האשה ולא הניחו לו לשמש חזן בקבלת השבת."
"לכן," המשיך ר' יצחק אייזיק, "יפה עשית שהכשרת את העוף."