מת למות

נושאים:

רבי אברהם משה מפשיסחה צעיר לימים היה, פחות מבן שלושים. פעם אחת, כשבא לעיירה בּיַאלה-רָבְסקַה, פנה לאמו ואמר לה: "אני משתוקק למות."
אמרה לו אמו: "שמעתי מאביך, כי אדם צריך ללמוד כיצד למות."
– "למדתי כבר תורה זו," השיב הבן.
שוב אמרה האם: "אבל שמעתי מאביך כי צריך ללמוד הרבה כדי להגיע לכך."
– "למדתי זאת הרבה, כפי הנדרש," ענה הבן.
לא עבר זמן רב עד שנפטר, ונקבר בעיירה זו.