מריבה בצחוק

אמר רבי ישראל מרוז'ין: "פעם שמעתי שמחלוקת ומריבה הם סגולה בדוקה לאריכות ימים. בשל כך, ביקשתי לריב עם רֶבּ מוטַלֶה – הוא דודי, רבי מרדכי מטשֶרנוֹבּיל – אבל ר' מוטלה אמר שאין לו כוח לכך; עם הרבי מֵאַפְּטָא איני יכול לריב, שהרי אנו אוהבים זה את זה יותר מדי. מה עשיתי? הלכתי לריב עם רבי משה צבי מסַוְורַאן. אני התכוונתי לצחוק, אבל הוא לקח את זה ברצינות."