מצה פשוטה

רבי זאב וולף מזְבַּריז היה מחמיר מאוד במצוות הפסח. על שולחנו לא עלתה אלא "מצה שמורה", שנעשתה מקמח שנשמר שמירה יתרה שלא יחמיץ.
פעם אחת בימי הפסח ישבו לפניו החסידים ואכלו עמו. אחד מהם הביא עמו מצה פשוטה, שאינה שמורה, ורצה לאוכלה. כשראו זאת חבריו, גערו בו בלחישה, עד שנתבייש האיש מאוד.
הרגיש הרבי בכך, עמד על רגליו ואמר: "חושבים אתם כי המוני בית ישראל, שאינם אוכלים מצה שמורה, אוכלים חמץ בפסח? חס וחלילה! גם מצות אלה כשרות מאוד, ואם כן – מדוע ביישתם לחינם איש זה?"
מיד ציווה הרבי להביא לפניו מצה פשוטה ואכל אותה לעיני חסידיו.