מעשה בעגלון, טלית ותפילין

ר' לוי יצחק מבֶּרדיטשוֹב נודע כ"סנגורם של ישראל" וכמי שנהג להביט על צד הזכות שבכל דבר. פעם אחת ראה עגלון אחד מושח את גלגלי העגלה בזפת, כשהוא עטוף טלית ותפילין. קרא רבי לוי יצחק ואמר: "ראה ה' כמה צדיקים עמך ישראל וכמה יקר איש זה. הרי אפילו בזמן שהוא מתקן את גלגלי עגלתו הוא עטוף בטלית ותפילין ועוסק בתפילה!"