מעגל האש החסידי

פעם אחת, בשמחת תורה, היו תלמידיו של הבעש"ט שמחים ורוקדים ומרבים בשתיית יין שהביאו ממרתפו של רבם.
ראתה אשת הבעש"ט הצדקנית כי אם ימשיכו החסידים לשתות לא ישאירו יין לקידוש ולהבדלה. נכנסה אל הבעש"ט ואמרה לו: "אמור שיפסיקו לשתות ולרקוד כי לא יישאר לך יין לקידוש ולהבדלה."
אמר לה הבעש"ט בצחוק: "טוב אמרת. לכי ואמרי להם שיפסיקו ושילכו לביתם."
כשפתחה האישה את הדלת היו החסידים רוקדים בעיגול, וראתה שהאש מלהטת סביבם כמו חופה. מיד לקחה את הכלים והלכה בעצמה למרתף והביאה להם יין כפי רצונם.
אחר כך שאל אותה הבעש"ט: "אמרת להם שילכו?"
אמרה לו: "היה עליך לומר להם בעצמך…"