מנהיג שביר

נושאים:

פעם אחת בא רבי ישראל מרוז'ין אל העיר למברג, כדי להתייעץ עם רופאים בעניין מחלתו. בהיותו בעיר הלך לפגוש את רב העיר, הגאון הנודע רבי יעקב אורנשטיין.
הרב אורנשטיין ידע מראש על בואו של ר' ישראל, וכיוון שהיה מן המתנגדים לחסידות
סבור היה כי רבם של החסידים ידבר עמו בדברי תורה ויפלפל עמו בסברות למדניות, אך כשבא ר' ישראל מרוז'ין הוא פתח בשאלה:
– "מאיזה חומר עשוי הגג המכסה את בתי החומה שבעיר?"
– "מלוחות ברזל," ענה הרב אורנשטיין.
– "ומדוע דווקא מברזל?"
– "כדי למנוע שרֵפות."
– "אם כן," אמר הרבי מרוז'ין, "אפשר היה להשתמש ברעפים."
לאחר שהלך הרבי לדרכו צחק הרב אורנשטיין ואמר: "הזה האיש המפורסם שעדרים של חסידים באים אליו? האם בדברים כאלה עסוק הוא?"
בינתיים שמע רבי מאיר מפרימישלן שהרבי מרוז'ין נמצא בעיר למברג ומיהר לנסוע לפגוש בו, אך עד שבא אל העיר כבר נסע הרבי מרוז'ין משם.
ביקש ר' מאיר לשמוע כיצד התנהג הרבי מרוז'ין ומה אמר. סיפרו לו את הדברים שאמר לרב אורנשטיין ומה ענה לו הרב על כך.
אמר ר' מאיר:
"הגאון הרב אורנשטיין לא הבין דבר ממה שאמר לו הרבי מרוז'ין. וכך התכוון הרבי לומר – כשם שהגג מכסה ומגן על העיר, כך צריך רב העיר להגן על עירו. ועליו להיות בעל לב נשבר. רך ופריך כמו רעפים, ומדוע הוא קשה כלוח של ברזל."