מלוכלך כפי שאתה

פעם בא חסיד אחד אל רבי שלום דוב-בֶּר מלובַּביץ'. כשבא אל ביתו של הרבי נמנע החסיד מלהיכנס, מגפיו היו רטובים ומלוכלכים בבוץ מפני הגשמים, והוא רצה לנקות את מגפיו כדי שלא לטנף את הבית.
ראתה אותו בתו של הרבי, ילדה כבת שש, ואמרה לו: "למה תנקה את המגפיים? כאן בבית עדיין מקבלים אנשים כפי שהם."